Pályázat

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde

Intézmények

 

           

 Bemutatkozás

A Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde a Pannontáj- Sokoró Natúrpark egyik legszebb dimbes-dombos zöld övezetében működik, egy építészetileg is gyönyörű épületben. A 2010-ben épült új óvodánk a mai kor követelményeit meghaladó felszereltséggel, csodálatosan kialakított zöld udvarral rendelkezik. Fenntarthatósági, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokból is a XXI. századot tükrözi.
Fontosnak tartjuk, hogy a Natúrpark térségében élő gyermekek már óvodás korban élményeket kapjanak az őket körülvevő természet és az épített környezet szépségeiről, annak megóvásáról.
Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot adó légkört biztosítsunk. Intézményünkben folyó nevelő-oktató munkánkat a családi nevelés kiegészítéseként végezzük.. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, ünnepekhez kötődő vagy egyéb programok. A családi délután keretében a szülőkkel adventkor ,közös meghitt barkács- délutánt rendezünk.
Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, egyediek, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban. 

Legfontosabb nevelési elveink:
A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása. Nevelésünkben törekszünk a gyermek személyiségének, differenciált képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatására, tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség biztosítására.
Az óvodai élet egészét a játék és játékosság jellemzi, ennek rendeljük alá az összes többi tevékenységi formát. Gondoskodunk a gyermek egészséges fejlődését elősegítő tárgyi és személyi környezetről. Biztosítjuk a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő fejlődését.
Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő segíti nevelő munkánkat, amelyik gyermeknél szükséges.
Helyi nevelési programunk egyik fontos feladata a néphagyományok ápolása, a régi népszokások megismertetése óvodásainkkal. Ezzel mindennapi óvodai életüket szeretnénk gazdagabbá, színesebbé tenni. A népi kultúra szellemi és tárgyi alkotásai közül olyanokat válogatunk, amelyek megfelelnek az óvodás gyermek életkori sajátosságainak, s egyben esztétikai élményt is nyújtanak (népmesék, mondókák, énekes-táncos játékok, néptánc csoport kialakítása ) Környezetpedagógiánk átöleli az egészségkultúrát, környezetkultúrát, viselkedéskultúrát.
A kötetlen és kötelező foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára épülő játékos tevékenységek. Gyakran sétálunk, kirándulunk szűkebb és tágabb környezetünkbe, májusban mindkét csoport részvételével nagyobb kirándulást szervezünk.
Ünnepeink, rendezvényeink: Szent Márton napja, Mikulás ∙ Advent - Karácsony Farsang ∙ Húsvét ∙ Anyák napi köszöntő ∙ Évzáró ünnepség-ballagás, Gyermeknapi programok, Zöld jeles napok.

2019-ben nyitottuk gyönyörű 12 fős Bölcsődénket, mely az óvoda közelében található.
Esztétikus, szintén kiválóan felszerelt ez az intézmény is. Szakképzett kisgyermeknevelők várják, 5 hónapos kortól 3 éves korig a kisgyermekeket.

 

Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde menüpont almenüpontjai:
Híreink

Híreink

Dokumentumok

Dokumentumok

Kapcsolat

Kapcsolat

Galéria

Galéria