Pályázat

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Tényői Szent Erzsébet Napközi Otthonos Óvoda

Intézmények

Tényő 1560 lakosú község a Kisalföld dél-keleti szélén, a sokorói dombok között, festői környezetben helyezkedik el.

Ebben a kis faluban található óvodánk, ahova jelenleg 60 kisgyermek jár.

Településünkön 1943-ban épült óvoda. 1974 óta kétcsoportos napközi otthonos óvodaként működik az intézmény.

Programunk újraírásával egy időben készült el részben felépített és hozzáépített gyönyörű EU-szabványnak mindenben megfelelő óvodánk.

A falusi közösség sajátos kulturális környezetet jelent. Élnek a hagyományos erkölcsi és viselkedési szabályok, ez segít a kapcsolatok kialakításában.

A gyermekek számára átlátható, bejárható a környezet, ismerősök sokaságával találkoznak. Sok jó kirándulóhely közül választhatunk, lehetőségünk van a természet folyamatos megfigyelésére.

A családok szívesen látják az óvodásokat gyümölcsszüretre, zöldség betakarításra és állatok megfigyelésére is.

Győr közelsége is sok lehetőséget ad az élményszerzésre. Utazás busszal, állatkert, séta a Duna-parton, az épületek megtekintése gazdagítja a gyermekek életét.

A néphagyományok és a hagyományos ünnepek színesítik falunk életét (búcsú, felvonulások, sátoros lakodalmak, betlehemezés, vásárok).

Lehetőséget látunk arra, hogy az óvodát a helyi közösségteremtés egyik centrumává tegyük. Ezt szolgálták eddig is a családokkal közös programok, az óvoda nyitottsága, de bővíthető a kör előadássorozatok megszervezésével és szülői alkotóközösségek létrehozásával is.

Községünkben a családok helyzete, életkörülményei nagyon eltérőek, és ezek a körülmények feltétlenül befolyásolják a gyermekek fejlődését.

Van, ahol a létszükségletek kielégítése az alapvető cél, míg máshol a túlkínálat okoz zavart.

Tudjuk, hogy az élet nálunk is felgyorsult, az emberek agyonhajszoltak, megélhetési gondokkal küzdenek, ezáltal a családok egy részében drámai változások következnek be, a szülők válása, az elszegényedés, az időhiány, mind a gyermekeken csapódik le. A szülői igények felméréséből ugyanakkor kiderült, nagyon is pontos elvárásaik vannak az óvodával szemben.

Sokan más jövőt, több értéket szeretnének adni gyermekeiknek.

Ezek tudatában igyekszünk az óvodában színes, vidám, élményekben gazdag, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, optimális környezetet kialakítani.

Mindezek figyelembe vételével nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az innovációra és a gondoskodásra, hiszen a gyermeket különleges védelem illeti meg.

Tudatosan figyelünk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns kisgyermekek nevelésére, ha ilyen kisgyermek érkezik óvodánkba.

Ugyanígy járunk el a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésénél is.