Pályázat

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Tájékoztató

Önkormányzat / Pályázatok / Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Tényőn - TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020

 

Tényő Község Önkormányzata
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Tényőn
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP 2.1.3-16-GM1-2021-00020

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA 

A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.
A falu egyik része teljesen új település, a község ősi magja viszont a népi építkezés megkapóan szép emlékeit őrizte meg. a tényői völgyben, a Vízügyi Igazgatóság, valamint jogelődje már az 1900-as évek elején megkezdték a Táborvölgy vízrendezését. A nagy kiterjedésű vízgyűjtőről a meredek dombok hirtelen lezúduló víz számos vízmosást alakított ki, melynek rendezése, a vízmosások további mélyülésének megakadályozása, valamint az alatta levő településrészek hordalékkal történő elöntésének megakadályozására, hordalékfogó gátak épültek az 1960-as években. A gátudvarok az elmúlt évtizedekben feltöltődtek, a betonba rakott terméskőből épült gátak részben felújításra szorulnak. A belterületre hulló csapadékot a kialakult rendszernek megfelelően a kialakított útteknő burkolat nyílt árok gyűjtik össze és vezetik el. Nyomvonaluk a meglévő útteknő, árkok nyomvonalával azonos. A fenék vonalvezetéssel követtük a terepvonulatokat, a tervezés során figyelembe vettük a meglévő burkolt szakaszokat, kapubejárókat, gátakat. Az egyes utcákban a nagyarányú hosszesés miatt és a rendelkezésre álló szűk terület miatt útteknő burkolat került betervezésre. Az útteknő kialakításra tervezett utak egy irányba lejtenek, illetve vízterelő szegéllyel épülnek. Az útteknő burkolatról helyenként a szegély megszakításával kerül a mederbe bevezetésre.
Jelen pályázatban a fejlesztés az alábbiakban felsorolt utcákat érinti:
- Táborvölgy utca I. (Táborvölgyi vízmosás)
- Táborvölgy utca II. (Táborvölgyi vízmosás)
- Kis utca (Táborvölgyi vízmosás mellékág) 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 50 MILLIÓ FORINT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%
A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK ÉS LEZÁRÁSÁNAK TERVEZETT NAPJA 2022.11.30.