Pályázat

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Szakmai előrehaladás

Önkormányzat / Pályázatok / Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Tényőn - TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020

 

 

 Tényő 2023. 07. 11.
Tényő Község Önkormányzata
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020

SZAKMAI ELŐREHALADÁS
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE TÉNYŐN

Tényő Község Önkormányzata (9111 Tényő, Győri u. 59. ), mint kedvezményezett a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Tényőn” című TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020 kódszámú pályázata a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.


Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi tevékenységek alapján:

Önállóan támogatható tevékenységek
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.
b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

A falu egyik része így teljesen új település, a község ősi magja viszont a népi építkezés megkapóan szép emlékeit őrizte meg. A tényői völgyben, a Vízügyi Igazgatóság, valamint jogelődje már a 1900-as évek elején megkezdték a Táborvölgy vízrendezését. A nagy kiterjedésű vízgyűjtőről a meredek dombokon hirtelen lezúduló víz számos vízmosást alakított ki, melynek rendezése, a vízmosások további mélyülésének megakadályozása, valamint a alatta levő teleülésrészek hordalékkal történő elöntésének megakadályozására, hordalékfogó gátak épültek az 1960-as években. A gátudvarok az elmúlt évtizedekben feltöltődtek, a betonba rakott termáskőből épült gátak részben felújításra szorulnak.


A belterületre hulló csapadékot a kialakult rendszernek megfelelően a kialakított útteknő burkolat nyílt árok gyűjtik össze és vezetik el. Nyomvonaluk a meglévő útteknő, árkok nyomvonalával azonos. A fenék vonalvezetéssel követtük a terepvonulatokat, a tervezés során figyelembe vettük a meglévő burkolt szakaszokat, kapubejárókat, gátakat.
Az egyes utcákban a nagyarányú hosszesés miatt és a rendelkezésre álló szűk terület miatt útteknő burkolat került betervezésre. Az útteknő kialakításra tervezett utak egy irányba lejtenek, illetve vízterelő szegéllyel épülnek. Az útteknő burkolatról helyenként a szegély megszakításával kerül a mederbe bevezetésre.
Az eddig részletezettekből is látható, hogy Tényő települése folyamatosan törekszik a község infrastrukturális fejlesztésére, amelybe beletartozik a rendezett csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése és annak fenntartása is. Ugyanakkor jelen munkálatok költségei jelentősen meghaladják a település számára rendelkezésre álló források mértékét, így a pályázat nyújtotta lehetőségekkel szeretnék megoldani a problémás terület vízelvezetési nehézségeit.

Jelen pályázatban a fejlesztés az alábbiakban felsorolt utcákat érinti:
• Táborvölgy utca I. (Táborvölgyi vízmosás)
• Táborvölgy utca II. (Táborvölgyi vízmosás)
• Kis utca (Táborvölgyi vízmosás mellékág)


1. mérföldkőben vállalt eredmény: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2. mérföldkőben vállalt eredmény: Beszerzés lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása is.
3. mérföldkőben vállalt eredmény: Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, az építési munkálatok készültségi foka eléri az 50%-ot.
4. mérföldkőben vállalt eredmény: A kivitelezési munkálatok elérik a beruházás 100 %-os készültségi szintjét.
5. A projekt fizikai befejezése, eredményességmérési indikátor teljesítése. Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása

Engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek.
A jogerős vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjog az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelel. A tulajdoni lapokat a rendszerbe csatoltuk.
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes vállalkozóval a feltételes szerződést megkötöttük. Többlettámogatási igényt nyújtottunk be a hiányzó fedezetre.
A készültség elérte az 100%-ot.
A fizikai befejezés megtörtént, indikátor vállalást teljesítettük, szemléletformáló akció lebonyolításra került.

A projekt a tervezett ütem szerint befejeződött.
A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.
A porjektmenedzsment a tervezett ütemben végzezte feladatát.

 

 

 

Tényő 2023.04.30.
Tényő Község Önkormányzata
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020

SZAKMAI ELŐREHALADÁS
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE TÉNYŐN

Tényő Község Önkormányzata (9111 Tényő, Győri u. 59. ), mint kedvezményezett a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Tényőn” című TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020 kódszámú pályázata a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.


Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi tevékenységek alapján:

Önállóan támogatható tevékenységek
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.
b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

A falu egyik része így teljesen új település, a község ősi magja viszont a népi építkezés megkapóan szép emlékeit őrizte meg. A tényői völgyben, a Vízügyi Igazgatóság, valamint jogelődje már a 1900-as évek elején megkezdték a Táborvölgy vízrendezését. A nagy kiterjedésű vízgyűjtőről a meredek dombokon hirtelen lezúduló víz számos vízmosást alakított ki, melynek rendezése, a vízmosások további mélyülésének megakadályozása, valamint a alatta levő teleülésrészek hordalékkal történő elöntésének megakadályozására, hordalékfogó gátak épültek az 1960-as években. A gátudvarok az elmúlt évtizedekben feltöltődtek, a betonba rakott termáskőből épült gátak részben felújításra szorulnak.


A belterületre hulló csapadékot a kialakult rendszernek megfelelően a kialakított útteknő burkolat nyílt árok gyűjtik össze és vezetik el. Nyomvonaluk a meglévő útteknő, árkok nyomvonalával azonos. A fenék vonalvezetéssel követtük a terepvonulatokat, a tervezés során figyelembe vettük a meglévő burkolt szakaszokat, kapubejárókat, gátakat.
Az egyes utcákban a nagyarányú hosszesés miatt és a rendelkezésre álló szűk terület miatt útteknő burkolat került betervezésre. Az útteknő kialakításra tervezett utak egy irányba lejtenek, illetve vízterelő szegéllyel épülnek. Az útteknő burkolatról helyenként a szegély megszakításával kerül a mederbe bevezetésre.
Az eddig részletezettekből is látható, hogy Tényő települése folyamatosan törekszik a község infrastrukturális fejlesztésére, amelybe beletartozik a rendezett csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése és annak fenntartása is. Ugyanakkor jelen munkálatok költségei jelentősen meghaladják a település számára rendelkezésre álló források mértékét, így a pályázat nyújtotta lehetőségekkel szeretnék megoldani a problémás terület vízelvezetési nehézségeit.

Jelen pályázatban a fejlesztés az alábbiakban felsorolt utcákat érinti:
• Táborvölgy utca I. (Táborvölgyi vízmosás)
• Táborvölgy utca II. (Táborvölgyi vízmosás)
• Kis utca (Táborvölgyi vízmosás mellékág)


1. mérföldkőben vállalt eredmény: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2. mérföldkőben vállalt eredmény: Beszerzés lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása is.
3. mérföldkőben vállalt eredmény: Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, az építési munkálatok készültségi foka eléri az 50%-ot.
4. mérföldkőben vállalt eredmény: A kivitelezési munkálatok elérik a beruházás 100 %-os készültségi szintjét.

Engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek.
A jogerős vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjog az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelel. A tulajdoni lapokat a rendszerbe csatoltuk.
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes vállalkozóval a feltételes szerződést megkötöttük. Többlettámogatási igényt nyújtottunk be a hiányzó fedezetre.
A készültség elérte az 100%-ot.

A projekt a tervezett ütem szerint halad.
A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.
A porjektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát.

 

 

Tényő 2023.03.31.
Tényő Község Önkormányzata
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020

 

SZAKMAI ELŐREHALADÁS
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE TÉNYŐN

Tényő Község Önkormányzata (9111 Tényő, Győri u. 59. ), mint kedvezményezett a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Tényőn” című TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020 kódszámú pályázata a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.
Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi tevékenységek alapján:

 Önállóan támogatható tevékenységek
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.
b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

 A falu egyik része így teljesen új település, a község ősi magja viszont a népi építkezés megkapóan szép emlékeit őrizte meg. A tényői völgyben, a Vízügyi Igazgatóság, valamint jogelődje már a 1900-as évek elején megkezdték a Táborvölgy vízrendezését. A nagy kiterjedésű vízgyűjtőről a meredek dombokon hirtelen lezúduló víz számos vízmosást alakított ki, melynek rendezése, a vízmosások további mélyülésének megakadályozása, valamint a alatta levő teleülésrészek hordalékkal történő elöntésének megakadályozására, hordalékfogó gátak épültek az 1960-as években. A gátudvarok az elmúlt évtizedekben feltöltődtek, a betonba rakott termáskőből épült gátak részben felújításra szorulnak.
A belterületre hulló csapadékot a kialakult rendszernek megfelelően a kialakított útteknő burkolat nyílt árok gyűjtik össze és vezetik el. Nyomvonaluk a meglévő útteknő, árkok nyomvonalával azonos. A fenék vonalvezetéssel követtük a terepvonulatokat, a tervezés során figyelembe vettük a meglévő burkolt szakaszokat, kapubejárókat, gátakat.

Az egyes utcákban a nagyarányú hosszesés miatt és a rendelkezésre álló szűk terület miatt útteknő burkolat került betervezésre. Az útteknő kialakításra tervezett utak egy irányba lejtenek, illetve vízterelő szegéllyel épülnek. Az útteknő burkolatról helyenként a szegély megszakításával kerül a mederbe bevezetésre.

Az eddig részletezettekből is látható, hogy Tényő települése folyamatosan törekszik a község infrastrukturális fejlesztésére, amelybe beletartozik a rendezett csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése és annak fenntartása is. Ugyanakkor jelen munkálatok költségei jelentősen meghaladják a település számára rendelkezésre álló források mértékét, így a pályázat nyújtotta lehetőségekkel szeretnék megoldani a problémás terület vízelvezetési nehézségeit.

 Jelen pályázatban a fejlesztés az alábbiakban felsorolt utcákat érinti:
• Táborvölgy utca I. (Táborvölgyi vízmosás)
• Táborvölgy utca II. (Táborvölgyi vízmosás)
• Kis utca (Táborvölgyi vízmosás mellékág)

1. mérföldkőben vállalt eredmény: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2. mérföldkőben vállalt eredmény: Beszerzés lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása is.
3. mérföldkőben vállalt eredmény: Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, az építési munkálatok készültségi foka eléri az 50%-ot.

 Engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek.
A jogerős vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjog az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelel. A tulajdoni lapokat a rendszerbe csatoltuk.
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes vállalkozóval a feltételes szerződést megkötöttük. Többlettámogatási igényt nyújtottunk be a hiányzó fedezetre.
A beruházás megkezdődött, a készültség elérte az 50%-ot.

A projekt a tervezett ütem szerint halad.
A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.
A porjektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát.

 

 

 

 

 

 

Tényő 2022.08.30.
Tényő Község Önkormányzata
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020

 SZAKMAI ELŐREHALADÁS
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE TÉNYŐN
Tényő Község Önkormányzata (9111 Tényő, Győri u. 59. ), mint kedvezményezett a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Tényőn” című TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00020 kódszámú pályázata a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi tevékenységek alapján:

 Önállóan támogatható tevékenységek
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.
b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

 A falu egyik része így teljesen új település, a község ősi magja viszont a népi építkezés megkapóan szép emlékeit őrizte meg. A tényői völgyben, a Vízügyi Igazgatóság, valamint jogelődje már a 1900-as évek elején megkezdték a Táborvölgy vízrendezését. A nagy kiterjedésű vízgyűjtőről a meredek dombokon hirtelen lezúduló víz számos vízmosást alakított ki, melynek rendezése, a vízmosások további mélyülésének megakadályozása, valamint a alatta levő teleülésrészek hordalékkal történő elöntésének megakadályozására, hordalékfogó gátak épültek az 1960-as években. A gátudvarok az elmúlt évtizedekben feltöltődtek, a betonba rakott termáskőből épült gátak részben felújításra szorulnak.
A belterületre hulló csapadékot a kialakult rendszernek megfelelően a kialakított útteknő burkolat nyílt árok gyűjtik össze és vezetik el. Nyomvonaluk a meglévő útteknő, árkok nyomvonalával azonos. A fenék vonalvezetéssel követtük a terepvonulatokat, a tervezés során figyelembe vettük a meglévő burkolt szakaszokat, kapubejárókat, gátakat.

Az egyes utcákban a nagyarányú hosszesés miatt és a rendelkezésre álló szűk terület miatt útteknő burkolat került betervezésre. Az útteknő kialakításra tervezett utak egy irányba lejtenek, illetve vízterelő szegéllyel épülnek. Az útteknő burkolatról helyenként a szegély megszakításával kerül a mederbe bevezetésre.

Az eddig részletezettekből is látható, hogy Tényő települése folyamatosan törekszik a község infrastrukturális fejlesztésére, amelybe beletartozik a rendezett csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése és annak fenntartása is. Ugyanakkor jelen munkálatok költségei jelentősen meghaladják a település számára rendelkezésre álló források mértékét, így a pályázat nyújtotta lehetőségekkel szeretnék megoldani a problémás terület vízelvezetési nehézségeit.

 Jelen pályázatban a fejlesztés az alábbiakban felsorolt utcákat érinti:
• Táborvölgy utca I. (Táborvölgyi vízmosás)
• Táborvölgy utca II. (Táborvölgyi vízmosás)
• Kis utca (Táborvölgyi vízmosás mellékág)

1. mérföldkőben vállalt eredmény: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2. mérföldkőben vállalt eredmény: Beszerzés lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása is.

 Engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek.
A jogerős vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjog az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelel. A tulajdoni lapokat a rendszerbe csatoltuk.
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes vállalkozóval a feltételes szerződést megkötöttük. Többlettámogatási igényt nyújtottunk be a hiányzó fedezetre.

A projekt a tervezett ütem szerint halad.
A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.
A porjektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát.