Pályázat

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

SKHU/WETA/1901/1.1/302 Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program "Mozdulj rá"

Önkormányzat / Pályázatok
SKHU/WETA/1901/1.1/302 Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program "Mozdulj rá" menüpont almenüpontjai:

Nyitó rendezvény

Meghívók

Programok és beszámoló

Mozdulj rá


Az új határon átnyúló együttműködési projekt „Mozdulj rá“ címmel Kisudvarnok község (SK), Tényő község (HU), Kukkónia polgári társulás (SK) és a Kisudvarnoki Futball Klub (SK) együttműködésével valósul meg.
Fő célja a szlovák-magyar határ menti régiók látogatottságának növelése, a régió lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása a látogatók számának növelése céljából, amit a sportturizmus fejlesztésével szeretne elérni. A határ mindkét oldalán a sportturizmus további fejlődési lehetőséget rejt magában, hiszen évről évre nő az érdeklődés a labdarúgás, a kerékpározás, valamint a túrázás iránt is. A hiányzó infrastruktúrát a partnerek a benyújtott projekten belül kívánják beszerezni, és egyben olyan közös tevékenységeket megvalósítani, amelyek jelentősen támogatják a sportturizmus fejlesztését. Konkrétan gyalogos és kerékpáros túrák, foci és egyéb versenyek szervezését tervezzük. A projektpartnerek kiváló feltételekkel rendelkeznek a kerékpárturizmust illetően - úgy a jelölt, mint az épített kerékpárhálózatokat is beleértve, valamint a sportturizmus egyéb ágazatait illetően egyaránt (mindenféle korosztálynak megfelelő tornák és versenyek szervezése). A sportturizmus támogatása és fejlesztése a határmenti régióban nagy mértékben hozzájárulhat a projektben érintett települések látogatottságának, a vendégek által eltöltött vendégéjszakák számának, valamint a határmenti régió attraktivitásának a növekedéséhez. A közös projekt megvalósítása elősegíti a helyi/regionális turisztikai adottságok intenzívebb és hatékonyabb kihasználását, valamin megfelelő infrastrukturális háttér megteremtésével a sportturizmus további fejlődését a határ mindkét oldalán. A sportturizmus fejlesztésével a vidéki térségek fenntartható fejlődését támogatjuk.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A kisprojekt megnevezése: Mozdulj rá
A kisprojekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/1901/1.1/302

Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program
Kisprojekt Alap
Vezető kedvezményezett: Kisudvarnok Község (SK)
További kedvezményezettek: Tényő Község Önkormányzata (HU)
Kukkonia (SK)
Kisudvarnoki Futbal Klub (SK)

A projekt teljes költségvetése: 58.353,80 EUR
A támogatás összege: 49.600,73 EUR (ERFA)
A támogatás összege – Vezető kedvezményezett: 34 561,68 Eur (ERFA)
A projekt időtartama: 2021.04.01. – 2022.03.31.

„A weboldal tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját."

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

 

Daj sa do pohybu


Nový projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Daj sa do pohybu“ je realizovaný v spolupráci obcí Malé Dvorníky (SK), Tényő (HU), občianskeho združenia Kukkonia a Malodvorníckeho Futbalového Klubu. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie návštevnosti slovensko-maďarského prihraničia aktivitami zameranými na rozvoj športového turizmu. Partneri chcú v rámci predkladaného projektu obstarať chýbajúcu infraštruktúru a zároveň realizovať také spoločné aktivity, ktoré rozvoj športového turizmu výrazne podporia. Konkrétne pôjde o organizovanie peších a cyklotúr, futbalových a iných turnajov. Športový turizmus má na oboch stranách hranice potenciál pre ďalší rozvoj - záujem o futbal, cyklistiku, ale aj o pešiu turistiku v riešenom území z roka na rok narastá. Rozvoj športového turizmu je jednou z možností podpory udržateľného rozvoja vidieckych území.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Názov projektu: Daj sa do pohybu
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/302

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko,
Fond malých projektov
Vedúci partner: Obec Malé Dvorníky (SK)
Ostatní partneri projektu: Tényő Község Önkormányzata (HU)
Kukkonia (SK)
Malodvornícky Futbalový Klub Malé Dvorníky (SK)

Celkový rozpočet projektu: 58.353,80 EUR
Celková výška podpory na projekt ako celok: 49.600,73 EUR (z EFRR)
Výška podpory – vedúci partner: 34 561,68 Eur (z EFRR)
Trvanie projektu: 01.04.2021 – 31.3.2022

„Obsah webstránky nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu